Klamydiainfektioner

Indtrængende bakterier:

 • Chlamydia pneumoniae
 • Chlamydia trachomatis

Klamydiabakterierne er ubevægelige kokkoide bakterier, som er i stand til at ændre både deres form og skikkelse og dermed deres struktur. Klamydiabakterier lever som parasitter, sædvanligvis intracellulært. Her formerer de sig i deres værtscellers cytoplasmatiske vakuoler, hvor de udnytter energien fra cellens egne enzymer. Klamydiabakteriernes udviklingscyklus kan antage to former. Dels eksisterer de uden for deres værtscelle i form af elementarlegemer. Elementarlegemer har ingen stofskifteaktivitet men kan imidlertid være ganske resistente over for miljøpåvirkninger som udtørring eller osmotiske forandringer.  På grund af disse tilpasningsmekanismer kan elementarelegemer også overleve uden for deres værtsorganisme. Hvis elementarlegemer optages i værtscellen, forvandler de sig til retikulære legemer, som har et aktivt stofskifte og formerer sig intracellulært.

 • Chlamydia pneumoniae-bakterien er velkendt som årsag til kronisk forløbende luftvejsinfektioner. Yderligere symptomer kan være meningoencephalitis (meningitis), sinuitis (betændelse i næsens bihuler), myocarditis (betændelse i hjertemuskulaturen), og Guillain-Barrés-syndrom (Guillain-Barrés syndrom er en sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber nerver og muskler) samt bronkiolitis obliterans (betændelse i bronkiolerne). Efter den postinfektiøse fase kan der opstå artritis eller tendovaginitis (skedehindebetændelse).
 • Chlamydia trachomatis-bakterien kan udvise flere serotyper, som er forskellige med hensyn til, hvor i kroppen de er sygdomsfremkaldende. Medens serovarianterne A-C kan forårsage en trachoma (øjensygdom), er serovarianterne D-K de hyppigste årsager til urethritis (betændelse i urinrøret), cervicitis (betændelse i livmoderhalsen), salpingitis (betændelse i æggeledere og æggestokke), bitestikelbetændelse, og også til konjunktivitis (øjenbetændelse) hos nyfødte – lungebetændelse samt en perihepatitis (betændelse i vævet omkring leveren).

Også ved infektion med chlamydia trachomatis er mennesket det eneste sted, hvor bakterierne tager bolig, og smitten sker hovedsagelig gennem seksuelt samkvem. Et typisk sted for en infektion er betændelse i bitestiklerne eller livmoderhalsen. Yderligere kan der opstå urethritis (betændelse i urinrøret), akut konjunktivitis (øjenbetændelse), sterilitet og udvikling af lymfogranuloma venereum (venerisk lymfeknudesvulst). Efter den postinfektiøse fase kan der optræde artralgier (ledsmerter) og tendovaginititis (seneskedehindebetændelse).

En infektion med klamydiabakterier – ”højeste alarmtrin” for immunsystemet?

Klamydiabakterier har en slags kamouflerende kappe og bliver derfor som regel ikke hverken genkendt af immunsystemet eller angrebet af de fleste former for antibiotika, fordi de lever intracellulært som parasitter. Klamydiabakterier angriber fortrinsvis monocytter – hvide blodceller – og makrofager (ædeceller) og undertrykker vigtige mekanismer i disse celler, som ellers under normale omstændigheder ville indlede en immunreaktion. Klamydiabakterier kan desuden frakoble den naturlige apoptose – den naturlige celledød – i de celler, de har angrebet. Værtscellens liv forlænges derved kunstigt, og bakteriens overlevelse sikres. De inficerede celler bliver på den måde bevaret unaturligt længe og danner på grund af en unaturlig vækst forstadiet til degenerationer af forskelligste art – først og fremmest kræft.

Behandling (konventionel)

Chlamydia pneumoniae

 • Makrolid antibiotikum (Azithromycin, Clarythromycin)
 • Doxycyklin
 • Levofloxacin

Chlamydia trachomatis

 • Makrolid antibiotikum (Azithromycin, Clarythromycin)
 • Doxycyklin
 • Tetracykliner
 • Levofloxacin, Ciprofloxacin, Moxifloxacin

Da det ofte er meget vanskelig at behandle en kronisk vedvarende klamydiainfektion alene med konventionelle behandlingsmetoder, behandler vi i vores praksis i overensstemmelse med de nyeste medicinske forskningsnormer altid med en kombination af konventionel medicin og naturmedicin, der er tilpasset din individuelle situation og dig individuelt.